Gửi file nhanh

Bạn có thể nén file dạng .rar nếu số lượng file nhiều.
Dung lượng upload tối đa 2GB